Harmonogram
Lp.Etapy rekrutacjiTermin
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, GRAFIKA, BUDOWNICTWO, MECHATRONIKA, INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM ROK AKADEMICKI 2023/2024 - NABÓR NA SEMESTR LETNI
1
rejestracja on-line 18.12.2023 r. - 01.03.2024 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na  poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości

02.03.2024 r. - 12.03.2024 r. - istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - podanie wraz z skanem świadectwa należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl, wzór podania do pobrania tutaj od dnia 02.03.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską składają podanie wraz z skanem świadectwa.

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy składają podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

02.03.2024 r. - 12.03.2024 r. - istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia - podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementu należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl, wzór podania do pobrania tutaj od dnia 02.03.2024 r.

Kandydaci na studia z dyplomem polskim składają podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementu do dyplomu.

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym oraz cudzoziemcy składają podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu oraz suplmentu do dyplomu na język polski.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania

Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 02.03.2024 r.

Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM / STUDIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM ROK AKADEMICKI 2023/2024 - NABÓR NA SEMESTR LETNI
2
rejestracja on-line 18.12.2023 r. - 14.02.2024 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie B2

18.02.2024 r.

8:30-9:30

test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie B2

18.02.2024 r.

8:30-9:30

egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku polskim lub w języku angielskim dla osób nieposiadających na świadectwie dojrzałości przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu:  (biologia egzamin ustny - przed rokiem 2005), chemia, fizyka, matematyka

18.02.2024 r.

biologia
10:00-13:00

chemia
13:30-16:30
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową 22.02.2024 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 23.02.2024 r. – 26.02.2024 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej 27.02.2024 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy rezerwowej -  oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 28.02.2023 r.  – 29.02.2024 r.

Od dnia 15.02.2024 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia sie wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 15.02.2024 r.

Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa należy złożyć nie później niż do dnia 04.03.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski, należy złożyć nie później niż do dnia 04.03.2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania.
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 27.02.2024 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni