Harmonogram
Lp.Etapy rekrutacjiTermin
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI: PIELĘGNIARSTWO, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GRAFIKA, MECHATRONIKA, INFORMATYKA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
1
postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów od 04.05.2021 r.- 12.10.2021 r.
REJESTRACJA ON-LINE
po dniu 30.09.2021 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc (nie później niż do dnia 12.10.2021 r.)
04.05.2021 r. - 30.09.2021 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument / certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument / certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
2
postępowanie rekrutacyjne / składanie dokumentów od 04.05.2021 r.- 12.10.2021 r.
REJESTRACJA ON-LINE
po dniu 26.08.2021 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc (nie później niż do dnia 04.10.2021 r.)
04.05.2021 r. - 25.08.2021 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 27.08.2021 r.
8:00-9:00
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 27.08.2021 r.
8:00-9:00
egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku polskim lub w języku angielskim dla osób nieposiadających na świadectwie dojrzałości przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu: (biologia egzamin ustny - przed rokiem 2005), chemia, fizyka, matematyka 27.08.2021 r.
biologia 10:00-13:00
chemia 13:30-16:30
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową 30.08.2021 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 31.08.2021 r. - 06.09.2021 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej 07.09.2021 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy rezerwowej - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 08.09.2021 r. - 13.09.2021 r.


Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni