Harmonogram
Lp.Etapy rekrutacjiTermin
HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNKI PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, ARCHITEKTURA, WZORNICTWO, GRAFIKA, BUDOWNICTWO, MECHATRONIKA, INFORMATYKA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA ROK AKADEMICKI 2023/2024 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
1
rejestracja on-line 08.05.2023 r. - 30.09.2023 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości
test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na  poziomie B2 terminy zostaną podane do wiadomości

01.10.2023 r. - 10.10.2023 r. - istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - podanie wraz z skanem świadectwa należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl, wzór podania do pobrania tutaj od dnia 01.10.2023 r.

Kandydaci na studia z maturą polską składają podanie wraz z skanem świadectwa.

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy składają podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

01.10.2023 r. - 18.10.2023 r. - istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na wolne miejsca na studia drugiego stopnia - podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementu należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl, wzór podania do pobrania tutaj od dnia 01.10.2023 r.

Kandydaci na studia z dyplomem polskim składają podanie wraz z skanem dyplomu oraz suplementu do dyplomu.

Kandydaci na studia z dyplomem zagranicznym oraz cudzoziemcy składają podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z tłumaczeniem przysięgłym dyplomu oraz suplmentu do dyplomu na język polski, należy złożyć nie później niż do dnia 06.10.2023 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania

Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 03.10.2023 r.

Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni.

 HARMONOGRAM REKRUTACJI NA KIERUNEK LEKARSKI STUDIA W JĘZYKU POLSKIM / STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ROK AKADEMICKI 2023/2024 - NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY
2
rejestracja on-line 08.05.2023 r. - 14.07.2023 r.
test z języka angielskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku angielskim, których językiem ojczystym nie jest język angielski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie B2

18.07.2023 r.

8:00-9:00

test z języka polskiego na poziomie B2 dla kandydatów starających się o przyjęcie na studia  prowadzone w języku polskim, których językiem ojczystym nie jest język polski, z wyłączeniem osób posiadających odpowiedni dokument/certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie B2

18.07.2023 r.

8:00-9:00

egzamin wstępny z biologii oraz chemii w języku polskim lub w języku angielskim dla osób nieposiadających na świadectwie dojrzałości przedmiotu biologia (obowiązkowo) oraz drugiego przedmiotu:  (biologia egzamin ustny - przed rokiem 2005), chemia, fizyka, matematyka

19.07.2023 r.

biologia
10:00-13:00

chemia
13:30-16:30
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz osób wpisanych na listę rezerwową 20.07.2023 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia - oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 21.07.2023 r. – 25.07.2023 r.
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej 26.07.2023 r.
potwierdzenie przez kandydatów z listy rezerwowej -  oświadczenia woli studiowania poprzez podpisanie umowy 27.07.2023 r. – 31.07.2023 r.

Od dnia 15.07.2023 r. istnieje możliwość złożenia podania do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia się wolnych miejsc. Wzór podania do Rektora o przyjęcie na studia w wyniku pojawienia sie wolnych miejsc do pobrania tutaj od dnia 15.07.2023 r.

Kandydaci na studia z maturą polską: podanie wraz z skanem świadectwa należy złożyć nie później niż do dnia 06.10.2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Kandydaci na studia z maturą zagraniczną oraz cudzoziemcy: podanie wraz z skanem zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym świadectwa na język polski, należy złożyć nie później niż do dnia 06.10.2023 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres rekrutacja@akademiaslaska.pl

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i poprawnie złożone podania.
Rektor wydaje decyzję nie wcześniej niż 02.08.2023 r.
Harmonogram rekrutacji może ulec zmianie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uczelni